torsdag 24. november 2011

Selskapsformen - NUF - Informasjon om: Viktig å vite om NUF/LTD

Selskapsformen - NUF - Informasjon om: Viktig å vite om NUF/LTD: Viktig å vite om NUF/LTD, plikter: Årlig levering av årsrapport, Annual Return. Årlig levering av årsregnskap, eller Annual Accounts,elle...

lørdag 19. november 2011

Selskapsformen - NUF - Informasjon om: Plikter for et LTD og NUF:

Selskapsformen - NUF - Informasjon om: Plikter for et LTD og NUF:: I England, for LTDet: Årlig levering av årsrapport, Annual Return. Årlig levering av årsregnskap,Annual Accounts, eller Dormant Company Acc...