onsdag 22. desember 2010

Frivillig revisjon for små aksjeselskap

Regjeringen lar nå revisjon bli frivillig for aksjeselskaper med
omsetning under fem millioner kroner.
NHO melder at regjeringen vil innføre frivillig revisjon for aksjeselskaper med
omsetning under fem millioner kroner.
- Dette er tidenes forenklingstiltak. Det innebærer en innsparing i
milliardklassen for småbedriftene i Norge, sier NHO-sjef John G. Bernander til
NHO.no.
Han mener at den frivillige revisjonsplikten er et tiltak som monner overfor de
små aksjeselskapene.
- For første gang får bedriftene nå oppleve reell politisk handling. Endelig kan
de mindre bedriftene selv velge om og hvordan de vil benytte revisors
tjenester, sier Bernander.
Rett på bunnlinjen
Mellom 130.000 og 140.000 selskaper berøres av endringen og selskapene vil
spare mellom 10.000 og 30.000 kroner i årlige revisjonskostnader. Samlet
skal dette bety en besparelse på mellom halvannen og to milliarder kroner for
bedriftene.
- Innsparingen ved frivillig revisjon går rett på bunnlinjen til de bedriftene
som ikke har behov for revisjon av regnskapene. Nå kan disse midlene i
stedet sikre inntjeningen for bedriften, sier Bernander.
NB! Småaksjeselskaper som ønsker å kvitte seg med sin revisor når de nye
reglene om revisorfritak fra og med regnskapsåret 2011 blir formelt vedtatt,
må selv aktivt avlyse avtalen om at revisor skal revidere. Men for inntektsåret
2010 må ordinær revisjon gjennomføres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar