lørdag 18. desember 2010

Mindre AS slipper revisjonsplikt

Milliardlettelse for norske småbedrifter
Tusenvis av AS-er vil slippe revisor.

Regjeringen har bestemt seg for å la småbedrifter slippe revisjonsplikt. Fra regnskapsåret 2011 pålegges ikke selskaper som omsetter for under fem millioner kroner å bruke revisor.
- Dette er tidenes forenklingstiltak. Det innebærer en innsparing i milliardklassen for småbedriftene i Norge, sier NHO-sjef John G. Bernander i en kommentar fredag morgen.
Saken har ligget på regjeringens bord i to år, og det var ventet en avgjørelse i høst.
Mellom 130.000 og 140.000 selskaper berøres av endringen som innebærer at aksjeselskaper som omsetter for mindre enn 5 millioner kroner heretter skal slippe å bruke revisor, dersom de ikke ønsker det.
Selskapene vil spare mellom 10.000 og 30.000 kroner i årlige revisjonskostnader. Samlet betyr dette en besparelse på mellom halvannen og to milliarder kroner.
- Lovpålagt revisjon har hittil kostet 1,5 til 2 milliarder kroner hvert år for de mindre bedriftene. Innsparingen ved frivillig revisjon går rett på bunnlinjen til de bedriftene som ikke har behov for revisjon av regnskapene. Nå kan disse midlene i stedet sikre inntjeningen for bedriften, skriver NHO i en melding.
Kamp i regjeringen
Endringen kommer etter en dragkamp der Sp har kjempet for, SV har strittet imot og Ap har vært delt. Men både finansminister Sigbjørn Johnsen og næringsminister Trond Giske skal ha vært blant forkjemperne i Ap.
For Finansdepartementet vil de nye reglene bety provenytap på mange hundre millioner kroner. Svenske myndigheter har kalkulert med et tapte inntekter på én milliard kroner på den svenske reformen, ifølge DN.
Revisjonsplikt for småbedrifter er allerede avskaffet i Danmark, Finland og Sverige, samt i flere EU-land.
Også opposisjonspartiene har gått inn for at revisjonsplikten skal fjernes, så forslaget vil bli vedtatt av et enstemmig Storting. Selv om den formelle lovendringen ikke vil skje før litt ut i 2011, gjelder revisjonsfritaket for hele regskapsåret 2011, får DN.no bekreftet fra Næringsdepartementet.
Mot reformen
Næringslivets Hovedorganisasjon og Bedriftsforbundet har vært pådrivere for å fjerne revisjonsplikten for små selskaper.
På den annen side er revisorene imot å lempe på revisjonsplikten, som de mener vil bidra til flere økonomiske lovbrudd. Også Skatteetaten og Økokrim er negative til lovendringen som regjeringen presenterer fredag.
Bekymringen skal ligge i uro for at kontrollen vil bli dårligere og at skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet vil bli enklere og dermed vil kunne blomstre opp.

Kilde:  http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2044753.ece
Siri Skaalmo ,  NTB
Publisert: 17.12.2010 - 05:18 Oppdatert: 17.12.2010 - 11:09

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar